Счетоводна къща Акаунт Консулт предлага пълно данъчно и счетоводно обслужване на физически и юридически лица, както и данъчна защита пред съответните служби и институции:

0888710395 ; 0878771120

ТРЗ и Личен състав

Тази услуга е неизменна част от счетоводната отчетност, но нашата компания Ви я предлага и на свободен принцип

Счетоводно обслужване

Предлагаме както цялостно счетоводно обслужване на абонаментен принцип, така и еднократни конкретни услуги в областта на счетоводството .

Данъчни и административни услуги

Разработване на становища по конкретни казуси, данъчно планиране и защита, изготвяне на документи за получаване на банков кредит от клиента

Компанията

Документи

Партньори