СЧЕТОВОДНА КАНТОРА Акаунт Консулт България ЕООД ГР.София

Акаунт Консулт България, предлага на своите клиенти
счетоводни услуги с високо качество.Счетоводна кантора „Акаунт Консулт България ЕООД“ предоставя висококачествени счетоводни услуги, данъчни и осигурителни консултации и богата информация на български и чуждестранни корпоративни клиенти и физически лица, с което помага и участва в развитието на успешния им бизнес. Нашият професионализъм съчетава в себе си изключително доброто познаване на счетоводните стандарти и доказаната във времето успешна работа с клиентите. Нашите услуги могат да бъдат обобщени в следните направления:

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Управление на персонала

Управление на персонала

Административни услуги

Административни услуги

Зашо да изберете Акаунт Консулт България ЕООД.

Три причини, които биха Ви накарали да изберете предлаганите от нашата счетоводна къща счетоводни услуги : Практически опит в обслужване на разнообразни дейности; Опит с предоставянето на счетоводни услуги на международни клиенти; Притежаване на лиценз за работа с конфиденциална информация; Отлично изградени вътрешни процедури и счетоводни практики; Прозрачни и ценово обосновани счетоводни услуги. Избирайки да работите с нас, Вие получавате: Планиране на данъчни и осигурителни плащания; Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка.
Започвайки да работим заедно, Вие спестявате:

Време

Времето е най-ценно за всяка компания

Излишни разходи

С наша помощ ще спестите излишните разходи , в следствие от не добре водено счетоводство.

Общите административни разходи

– осигуровки, счетоводен софтуер, офис техника;

Компанията

Документи

Партньори