Контакти:

Счетоводна Къща Акаунт Консулт България ЕООД

кв.Лозенец, ул.”Казбек“ 57А,

8011 град София , Бълария

тел: 0888710395 ; 0878771120 ; ;

e-mail: contact@accountconsult.com

Счетоводител в гр. София Счетоводни услуги от счетоводна Къща „Акаунт Консулт България ЕООД“ гр. София

 

Запитване

Определянето на цената на счетоводните услуги е индивидуално. Ценовата ни политика е гъвкава и отворена към клиента, отговаряща на неговите индивидуални потребности и възможности. Стараем се във финансовите отношения с нас да се чувстват еднакво комфортно всички клиенти.

Ако желаете да получите индивидуална оферта за предлаганите от нас счетоводни услуги, моля попълнете следната форма и ние ще ви отговорим в рамките на 1 работен ден.

Регистрация по ЗДДС Регистрация по Законът за акцизите
Да    Не Да    Не
Сделки със страни от ЕО Сделки със страни, извън ЕО
Да    Не Да    Не


On-line банкиране Издаване на фактури
Да    Не Да    Не
Изготвяне на месечни отчети
Да    Не

Компанията

Документи

Партньори